CAR

 

Whether you have a perfect driving record or having driving violations, we will provide you with an affordable auto policy that maximizes protection for your car.

Cho dù quý vị là một người có hồ sơ lái xe hoàn hảo, hoặc không được hoàn hảo. Chúng tôi sẽ giúp cho quý vị mua bảo hiểm với giá phải chăng nhưng vẫn được bảo vệ một cách đầy đủ và an toàn.

 

home

 

At Elite Team Insurance, we offer affordable homeowners insurance solutions that allow our insureds to have peace of mind in the comfort of their home.

Với cơ sở nhiều kinh nghiệm, chúng tôi biết chọn những bảo hiểm cho nhà hoặc cơ sở thương mại. Chúng tôi có liên hệ trực tiếp với nhiều hãng bảo hiểm nhà cửa uy tín trên thị trường.

 

LIFE

 

Allow us to provide you with assurance for the road ahead with our custom tailored life insurance policies that maximize security for the ones you love most.

Xin quý vị cho chúng tôi được cơ hội giúp quý vị tạo nên sự an toàn cho cuộc sống gia đình. Bảo hiểm nhân thọ là một sự việc nói lên tình yêu thương và trách nhiệm với gia đình.

Our Message

California has been ranked at 15 of having the worst drivers among the 50 states. Don’t you want to ensure your most precious cargo?

We, the Elite Team Insurance, are here for you and your love ones. Contact us today at (714) 901-7441 to discuss the most reasonable quotes for your car, home, business, Health or Life insurance. Yes, the Elite Team Insurance is with you today and every day.

California được cho là xếp hạng thứ 15 có những tài xế lái xe cẩu thả nhất trong 50 tiểu bang, gây ra những tai nạn xe cộ đáng tiếc xẩy ra.  Vì thế, bảo hiểm vật quý hóa nhất là xe cộ và nhà cửa của mình là vô cùng cần thiết.

Chúng tôi, Elite Team Insurance, sẵn sàng giúp đỡ cho bạn và những người thân yêu. Xin liên lạc với chúng tôi ngay hôm nay để thảo luận về các giá cả hợp lý nhất cho bảo hiểm xe cộ, nhà cửa, cơ quan thương mại, sức khỏe, và nhân thọ. Elite Team Insurance, luôn ở bên bạn hôm nay và mỗi ngày.

Sincerely,
Elite Team Insurance Agents

 

Car Insurance Quote

 

QUOTE FORM / CONSULTATION 

Please fill-in and submit the above form and call us today for a best price for your car insurance needs.

Phone: (714) 901-7441.