MEET THE TEAM

Thomas-Tho

Thomas Thọ

Tiffany-Nguyen

Tiffany Nguyen

 

Cathy_Vo

Cathy Vo

Car Insurance Expert

Huey-Hieu

Huey Hiếu

thumbnail

Our Approach

Our Story

STAFF

Cathy is an expert on car insurance rates, policies, procedures and claims, with over a decade of experience giving you best of information you need to make smart insurance decisions.

In the military, we protect our Country; in our civilian life we are committed to protect you, your loved ones and your family's assets through our INSURANCE services and FINACIAL planning.

Thọ & Hiếu, anh em chúng tôi đã từng phục vụ trong Quân Lực Hoa Kỳ, Nay anh em chúng tôi đã giải ngũ trở lại đời sống dân sự, được hân hạnh phục vụ đồng hương về công việc bảo hiểm cuộc sống và tài sản của Quý Vị. Dịch vụ Địa Ốc, Di Trú, bảo hiểm Xe, Nhà, Cơ Sở Thương Mại, Sức Khỏe và Nhân Thọ, 401K / IRA, Kế Hoạch Tài Chính. Với kinh nghiệm đã học hỏi được từ guồng máy của người quân nhân, trách nhiệm là trên hết, anh em chúng tôi sẽ luôn bảo vệ và đồng hành với quý vị trong những bảo hiểm mà quý vị giao phó cho anh em chúng tôi đảm nhiệm.

Elite Team Insurance Agency, a professional insurance agency proudly serving customers since 1996. We offer over 64 insurance carriers to provide you with a low cost premium.

We offer low cost insurance premium for your Auto, Home, Health, Business, Life. We also provide Financial planning, Real Estate and Immigration services.